Office 365

Kosten besparen en efficiency verbeteren met Microsoft Office 365

Het nieuwe werken? Daar is eigenlijk niets nieuws meer aan. Het nieuwe werken is namelijk gisteren al begonnen. Veel van de bedrijven in Nederland zijn inmiddels overgeschakeld op een centraal gehoste IT infrastructuur en naar mogelijkheden om anytime en anywhere te kunnen werken. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met uw medewerkers die bijna permanent onderweg zijn? Heeft u daar al iets voor geregeld?

Deskless medewerkers

Uit onderzoek is gebleken dat bijna 40% van deze zogenaamde deskless medewerkers niet eens beschikken over een eigen bedrijfs e-mail adres, informatieportaal of centrale documentenopslag. Hierdoor gaat veel kostbare tijd verloren aan intensieve handelingen zoals het rondmailen van documenten, fysieke post, copy etc. En dat terwijl Managers én medewerkers op de werkvloer juist grote behoefte hebben aan communicatie, informatie en interactie. Deze behoefte is tegenwoordig goed in te vullen met Office 365 van Microsoft. Deze online services stellen u in staat om zeer eenvoudig een IT infrastructuur in the cloud aan te bieden aan bv vertegenwoordigers, wijkverpleegsters, accountmanagers etc zonder dat u wederom enorm moet investeren in uw IT infrastructuur.

Overstappen op Office365

De primaire driver om over te stappen op Microsoft Office 365 is namelijk het beheersen van kosten met behoud van functionaliteit. Office 365 stelt u zeer eenvoudig in staat om uw huidige IT infrastructuur te ontsluiten naar uw veld medewerkers. Zij zijn dan in staat om met bijna elk mobiel device (smartphone, ipad, laptop etc) te kunnen communiceren met kantoor. 3Fifty ziet Office 365 oplossingen onder andere toegepast worden in omgevingen waarbij het bijvoorbeeld belangrijk is een offerte snel en onderweg uit te kunnen brengen, patiënten informatie door te geven aan kantoor, roosters in te kunnen zien etc.

Uit de feedback die wij van onze klanten krijgen merken wij dat door het aanbieden van deze schaalbare en voordelige IT oplossing de band met de kantoormedewerkers versterkt wordt maar ook dat het commitment van de deskless worker sterk verbetert.

De grote voordelen hierbij zijn:

●Een daling van het aantal uren thuiswerk waarin bijvoorbeeld rapportages uitgeschreven moeten worden.
●Het afnemen van het aantal handelingen
●Betere en centrale bereikbaarheid van uw medewerkers
●Striktere scheiding tussen privé en werk
●Laagdrempelig door transparante maandelijkse kosten en lage beheer kosten
●Men beschikt over een document management systeem inclusief versiebeheer
●Sterk verbeterde workflow mechanismen
●Altijd een goede backup
●Gegarandeerde uptime
●Per maand uit te breiden of op te zeggen en modulair in te zetten